MEZINÁRODNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD ŽEN
GRACIA-ORLOVÁ
25. -29. 4

 

Pořadatel závodu
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ (Česká republika)
Datum a místo konání
25.4 – 29. 4

Přihlášky
Zašlete na sekretariát závodu jmenovitě na oficiálním tiskopise UCI, včetně uvedení data narození, kódu UCI, čísla licence, požadavků na ubytování závodnic a doprovodu nejpozději do 7. 4.

Prezentace
Příjezd všech účastníků je 25. Závodnice včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění. Všichni účastníci závodu musí mít platnou licenci cyklistické federace a na požádání se s ní prokázat. Závodu se mohou zúčastnit národní, UCI družstva, smíšené profesionální a regionální družstva žen podle odstavce 2.1.005 pravidel UCI. Podle odstavce 1.2.052 Pravidel UCI musí každé družstvo vlastnit a předložit povolení ke startu vydané jejich národní federací. Dle článku 2.2.003 dle Pravidel UCI  startují 4-6 členná družstva složená ze závodnic ročníku 1993 a starší, mladší závodnice mohou startovat na základě písemného potvrzení národní federace podle odstavce 2.6.004 Pravidel UCI. Všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! Každý účastník, včetně doprovodu uhradí při prezentaci částku ve výši 60,- EUR. Každé družstvo obdrží poukázku v hodnotě 1.000,- Kč na odběr pohonných hmot. Sledujte tento odkaz a dozvíte se více o amatérské cyklistické závody.

 

 

Ubytování a stravování
Zajišťuje na své náklady pořadatel pro přihlášené závodnice a doprovod (6+3) v jim určeném stravovacím a ubytovacím zařízení. Další osoby si vše hradí v plné výši. Stravování a ubytování započne 25. 4 obědem a končí obědem 29. 4

Prolog 25. 4 časovka jednotlivkyň 2,2 km 17:00 Havířov CZE
I. etapa 26. 4 silnice 105,1 km 12:00 Dětmarovice – Štramberk CZE
II. etapa 27. 4 časovka jednotlivkyň 26,0 km 11:00 Havířov – Ostrava – Havířov CZE
III. etapa 28. 4 silnice 122,4 km 12:00 Lichnov CZE
IV. etapa 29.4     silnice (okruhy) 100,2 km 10:00 Orlová CZE

Celková délka závodu 355,9 km.