Základní informace o cyklistickém závodě žen


GRACIA – ORLOVÁ světový pohár


25. – 29. 4

 

Vážení sportovní přátelé

Vítám Vás na 26. ročníku Mezinárodního cyklistického závodu žen Grácie Orlová. Od doby prvního startu uběhlo již 25 let. Je to dlouhá doba, zralá k bilancování. To ale nechci. Musíme hledět dopředu a chceme Grácii nadále zkvalitňovat. Vždy je co zlepšovat.

Vstupujeme 26. ročníkem do olympijské sezóny, pro některé to bude vrchol kariéry. Proto jsme i my přistupovali zodpovědně k výběru etap. Věřím, že se Vám budou líbit, ale i pomohou ve Vaší přípravě na náročnou sezonu a olympiádu v Londýně v červenci.

V letošním ročníku dochází po 20letech ke změně ve vedení Grácie. Nastal čas pro generační obměnu. Chtěl bych touto cestou poděkovat odstupujícímu vedení a věřím, že Grácie bude mít nadále dobré jméno ve světě i v dalších létech.

 

Sportu zdar!